Photo gallery for Hemgrupper

| Image 1 of 2 |

Bönegruppen 1

Bönegruppen 1
Bönegruppen 2

Hemgrupper

Sedan våren 2004 har det funnits hemgrupper (cellgrupper) i gudstjänstgemenskapen i Hovsjö Kyrka och ungdomsgruppen Kyrkans Ungdom (KU). En hemgrupp är en grupp på 4-10 medlemmar som träffas regelbundet i hemmen för att vägleda och styrka varandra i tron. Det finns naturligtvis många anledningar att vara med i en hemgrupp men de skäl som vi hemgruppsledare ser som allra viktigast är:

1. Att varje hemgruppsmedlem genom samtalet, bönen och gemenskapen i den lilla gruppen får möjlighet att både komma till tro och växa i tro.
2. Att varje hemgruppsmedlem får möjlighet att upptäcka och utveckla de gåvor som Herren har i beredskap för henne/honom och använda dessa i tjänst för Guds rike.
3. Att hemgruppen ska kunna fungera som en byggsten för större projekt i ungdomsgruppen och gudstjänstgemenskapen i Hovsjö. Om du är intresserad av att gå med i en hemgrupp så är det bara välja en av hemgrupperna i menyn och ringa kontaktpersonen. Av kontaktpersonen får du info om hemma hos vem hemgruppen samlas nästa gång och hur hemgruppen arbetar. Tanken med hemgrupperna är att vara en mindre och närmare gemenskap inom ramen för den stora gudstjänstgemenskapen i Hovsjö kyrka.

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, brödbrytandet och bönerna. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Apg 2:42,46 De första kristna samlades i hemmen för att lyssna till apostlarnas undervisning, inbördes hjälpa varandra, hålla nattvard och be. Det gör även vi genom våra hemgrupper. Skillnaden mot urkyrkan är bara den att eftersom inte apostlarna är med oss längre så läser vi deras undervisning i Bibeln och tar nattvarden i högmässan med en präst i apostlarnas efterföljd som celebrant. Cellgrupper som dessa gemenskaper i vår tid kommit att kallas, finns till för att stödja en församling och dess medlemmar, att konkretisera den kristna brödragemenskapen och att sprida evangeliet. Just evangeliseringen är anledningen till namnet cellgrupp. Dessa gemenskaper är tänkta att fungera precis som en cell vilken växer och växer för att när den blivit tillräckligt stor dela sig i två nya celler som därefter växer sig stora och delas i oändligheten. På detta sätt kan evangeliet spridas från mun till mun och från vän till vän. Att konceptet med cellgrupper vanligtvis är framgångsrikt illustreras bland annat av en församling i Seul i Sydkorea. Denna församling har numera nära en miljon medlemmar, organiserade i cellgrupper. Många fler exempel finns runt om i vår värld. I Svenska kyrkan finns bland annat Cellkyrkan i Värnamo och hemgruppsarbetet i S:ta Clara i Stockholm.

Välkommen att vara med i en hemgrupp i Hovsjö kyrka