Ungdoms-Oas i Värnamo 2002

Det här var året då Oas-rörelsen för första gången lade sin konferens utanför västkusten. Som alla säkert vet så är Sveriges västkust eller som de själva uttrycker det: Sveriges framsida verkligen en framsida åtminstone ur kristen synvinkel. Medan man här i Mälardalen kan vara tacksam om man hittar en församling med liv i att fira sin gudstjänst i så kan man jämförelsevis välja och vraka mellan församlingarna på västkusten. Detta beror på flera saker, däribland kan nämnas gammal väckelse, Giertz och Gärtner. Det var alltså inte så konstigt att en rörelse som Oas-rörelsen skulle kunna födas och blomstra upp just på västkusten.

Men vad står då Oas-rörelsen för. I princip är det en karismatisk förnyelserörelse med evangelisk-luthersk grund som dock även är öppen för andra. Oas strävar efter att förnya gudstjänstlivet i karismatisk (charisma = grek. nådegåva) riktning men lika viktigt är att hålla fast vid Bibeln som Guds sanna och trovärdiga Ord. Själva ordet Oas är inte någon förkortning utan syftar helt enkelt på oasen i öknen, man vill vara en grönskande oas för alla som kommer från ett ökenlikt gudstjänstliv. Syftet är dubbelt, dels att vara en vilans plats för den som håller på att gå under men också att utrusta för tjänst och så småningom förvandla hela öknen till en grönskande oas. Sedan starten på Åh stiftsgård 1983 och fram till idag har rörelsen vuxit för varje år som gått.
 
Sedan några år tillbaka samarbetar Oas-rörelsens ungdomsläger u-Oas med CREDOs SUM (sommarungdomsmöten) för att göra Sveriges absolut bästa ungdomsläger. År 2002 var det alltså dags för Värnamo att härbärgera ungdomslägret... Vi kom ner till lägret med ett riktigt stort gäng från Södertälje och det blev ett underbart läger som verkligen blev till välsignelse för oss. Härligast av allt var troligen kvällsmötena som varje kväll bjöd på god undervisning, härlig lovsång och möjlighet till såväl förbön och bikt som enskild andakt.
 
Vi bodde på Finnvedens gymnasium som för den intresserade även var min mor Margaretas gymnasieskola. Här är en bild utanför skolan där några KU:are skymtar. Vi är där för att ställa upp för en maffig procession genom hela Värnamo på väg till ishallen och samling med stora Oas.
 
u-Oas 2002 var verkligen ett välsignat läger och jag tackar Herren för att jag får vara med när han reser upp sitt folk.

Kvällsmöte Lovsångsbandet Procession till stormötet förbereds Gustaf fick leda processionen hållandes korset Den vackra Oas-bonaden Hallen där stora Oas samlades