Taizé 2004

Ibland reser de i Kyrkans Ungdom som har tid och lust till Taize i Frankrike. Förr om åren arrangerades en resa varje år men eftersom vi numera åker på så många läger, däribland Livskraft och u-OAS åker vi snarare vartannat år istället. 
 
Taize är en kommunitet som består av ett hundratal bröder. Grundaren broder Roger köpte under andra världskriget en bondgård på landet utanför byn Taize. Där gömde han sedan judar och andra som flydde från kriget. Så småningom slöt sig andra unga män också till honom. Sedan kriget tagit slut och behovet att gömma flyktingar upphört insåg broder Roger att de unga som fortfarande kom för att deltaga i hans böner var en kallelse från Gud. En kallelse att vara en plats där ungdomar från hela Europa skulle kunna samlas i bön och gemenskap med Gud och varandra.
 
Arbetet har vuxit och numera är det inte bara ungdomar från Europa som kommer utan från hela världen. Dessutom är ungefär hälften av bröderna utsända till andra delar av världen. Dessa utsända lever bland de fattigaste i de länder de kommer till. De delar deras levnadsvillkor och försöker dela sin tro, sitt hopp och sin kärlek med dessa människor. Till själva Taize kommer det idag upp till 5000 ungdomar från 75 olika länder för att delta i brödernas andakter och mötas i försoningens tecken. Om du vill läsa mer om arbetet i Taize rekommenderas sidan:
 
http://www.taize.fr
 
Två som var med på resan till Taize i år var Gustav Ahlman och Per-Axel Magnusson. De har båda skrivit några korta rader om sina intryck från resan.
 
 
Jag visste inte riktigt vad jag hade att vänta mig när jag bestämde mig för att följa med till Taizé, men så här i efterhand så kan jag säga att jag är väldigt glad över att jag gjorde det.
 
Taizé blev som ett andra hem för mig. Det är helt underbart. Först och främst var det musiken och den allmänna atmosfären under framförallt kvällsbönen som gjorde intryck. Jag lärde mig basstämmorna på de flesta sångerna, och jag har aldrig tidigare känt en sådan glädje över att sjunga till Gud, ja över att sjunga över huvud taget. Dessutom jag har aldrig känt Guds närvoro så starkt som i Försoningskyrkan i Taizé.
 
Sedan är människorna där så snälla och hjälpsamma. Visst finns det en hel del nötter som man verkligen undrar vad de har där att göra, men de går som tur är att bortse från. Varje dag hade vi ett intressant bibelstudium med en av bröderna, och jag hade även ett väldigt 
givande arbete som sopgubbe som gjorde
att man kunde känna sig nyttig också.
 
Kort sagt så var Taizé toppen och jag planerar att åka dit igen när jag har muckat och förhoppningsvis stanna kvar lite längre än en vecka.
 
/Gustav Ahlman

Jag hade förmånen att deltaga i gruppen från Södertälje-Tveta församling som nyligen besökte Taizé.

Att komma till Taizé kan ge mycket för alla åldrar. Bröderna är noga med att låta Taizé vara ett ställe i första hand för ungdomar, och dit kommer unga människor i tusentals från olika delar av världen. Men kommuniteten tar även emot besökare som är över 30 år, om man kommer enskilt eller i mindre grupper.

Som äldre besökare får man del av dagligt bibelstudium i en särskild grupp, och det är mycket gott innehåll i dessa.

Ett sätt att ta sig till Taizé som enskild är att resa med Delfinbuss, som under sommaren nästan varje vecka har bussresor dit. Gå in på deras hemsida för mer information: http://www.delfinbuss.se

Om man vill ta hem lite av stämningen från Taizé kan man varje lördag kl 22.00 lyssna i sin internetdator från aftonbönen i Taizé. Den återutsänds av Domradio på adressen http://www.domradio.de

Hälsningar
Per-Axel Magnuson

Gudstjänst pågår. Silance Matkön Området Nästan hela Taize-gruppen käkar mat. Mmmm... En bild från parkområdet där man kan möta Gud i naturen. Kyrkans exteriör. Den är enorm med plats för åtminstone 5000 ungdomar. Gruppsamling Broder Johan från Sverige träffar alla skandinaver. Jakob, Gustav A, Rickard och Robin softar i sin barrack. Jakob och Rebecka Nyhlén.