Photo gallery for Tredje söndagen i Advent 2009

| Image 1 of 8 |

Kyrkan håller på att fyllas

Kyrkan håller på att fyllas
Några konfirmander
Lucia och hennes följe sjöng vackert
Frida var Lucia
Rickard var enda mannen i tåget. Ann ...
Stellan höll en uppbygglig predikan
En bild från kyrkkaffet i Tvetasalen
Rickard, Jocke och Marcus i samspråk

Tredje söndagen i Advent 2009

Gudstjänst i Tveta kyrka enligt Hovsjöordningen. Familjemässan inleddes med ett Luciatåg med ungdomarna i KU.