Tredje söndagen i Advent 2009

Gudstjänst i Tveta kyrka enligt Hovsjöordningen. Familjemässan inleddes med ett Luciatåg med ungdomarna i KU.

Kyrkan håller på att fyllas Några konfirmander Lucia och hennes följe sjöng vackert Frida var Lucia Rickard var enda mannen i tåget. Anna hade organiserat det hela. Stellan höll en uppbygglig predikan En bild från kyrkkaffet i Tvetasalen Rickard, Jocke och Marcus i samspråk