Photo gallery for Lite blandade bilder

| Image 6 of 13 |

Britt-Marie vår gamla kantor

Tveta kören
Predikan
Den allra äldsta lovsångsgruppen
Stellan
Karolina vår gamla kantor
Britt-Marie vår gamla kantor
Karin och Eva, vår gamla och nya dia ...
Ceciliakören
En photoshoppad prediobild
Den gamla sidans titelbild
Banner för den gamla sidan
En karta för att hitta till kyrkan
Kyrksalen under en familjemässa

Lite blandade bilder

Några bilder har använts på olika ställen på den gamla hemsidan men har inte längre någon riktig plats på den nya sidan. Dessa bilder visas i det här bildalbumet.