Lite blandade bilder

Några bilder har använts på olika ställen på den gamla hemsidan men har inte längre någon riktig plats på den nya sidan. Dessa bilder visas i det här bildalbumet.

Tveta kören Predikan Den allra äldsta lovsångsgruppen Stellan Karolina vår gamla kantor Britt-Marie vår gamla kantor Karin och Eva, vår gamla och nya diakonissa Ceciliakören En photoshoppad prediobild Den gamla sidans titelbild Banner för den gamla sidan En karta för att hitta till kyrkan Kyrksalen under en familjemässa