Photo gallery for Andra söndagen i Fastan 2002

| Image 1 of 16 |

Alla gör sig i ordning för mässan

Alla gör sig i ordning för mässan
Alla står upp och läser med i trosbe ...
Nu sitter vi igen
Och så sjunger vi!
Tord läser Episteln som alltid
Karin läser Evangeliet
Anna leder lovsången som alltid 2002
Vi sjunger O Guds Lamm
Stellan posar
Kristi kropp delas ut
Ännu en nattvardsbild
Den sista nattvardsbilden
Alla vill se det lilla barnet
Kyrkfika
Ungdomarna som vanligt i lilla grupp ...
Robin, Anna, Martin och Maria

Andra söndagen i Fastan 2002

Bilder från andra söndagen i fastan 2002