Photo gallery for Jungfru Marie bebådelsdag 2003

| Image 1 of 4 |

Nattvardsgång i familjemässan

Nattvardsgång i familjemässan
Sång
Kyrkkaffe
Soffan på sin gamla plats

Jungfru Marie bebådelsdag 2003

Bilder från Jungfru Marie bebådelsdag. Familjemässa i Hovsjö som vanligt.