Photo gallery for Trinitatis och avslutning på Alphyddan 2003

| Image 6 of 26 |

Elisabeth spelar tvärflöjt

Sång i familjemässan
Lägg märke till att fällväggen saknas
Alla står upp
Alla sitter ner
Kvartetten sjunger glatt
Elisabeth spelar tvärflöjt
Ännu en bild på Elisabeth och kvartetten
Församlingen från sidan
Två små barn
Söndagsskolan
Det finns vuxna på söndagsskolan också
Predikan i full gång
Nattvardsgång på trinitatis
Cynthia håller i Lukas
Alla har hunnit ut till Alphyddan
Avkoppling
Heidi med barnen
Lena på väg till badet
Johan hoppar i
Jonas följer efter
Blött och grunt
Andra nöjde sig med att sola på bryggan
Jonas skakar ur håret
Johanna och Lone
Johanna och Elisabeth
Allas vår Tord

Trinitatis och avslutning på Alphyddan 2003

Bilder från Trinitatis och avslutning på Alphyddan.