Vi Kvinnor, Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Sporta med KU Familjemässa och Söndagsskola, Tvetakörens advents och julmusik

Tisdagen den 11 december 18.00 Vi Kvinnor, Julfest och lotteri
Onsdag 11.15 - 13.00 Terminens sista Sopplunch
Torsdag 18.00 Kyrkans ungdoms julfest

2 sönd i Advent 2 årg Matt. 13: 31 – 34

Söndagarna runt det nya kyrkoåret handlar alla om att Herren kommer.

sopplunch, Kyrkans Ungdom, Sporta med KU Familjemässa och Söndagsskola Vi Kvinnor

Onsdag 5 december 11.15 - 13.00 Sopplunch
torsdag Kyrkans ungdom start 18.00
lördag 12 - 14 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Söndag 9.30 Familjemässa och Söndagsskola

1 söndagen i Advent 2 årg. Joh. 18: 36-37

Gott nytt kyrkoår! Så kan vi hälsa varandra idag! Nu följer vi 2 årgångens texter.
I GT talar profeten Sakarja, 700 år före det hände. Om åsnan och intåget.

Sporta med KU, Familjemässa och Söndagsskola, Sopplunch, Kyrkans Ungdom

Lördag den 1 december klockan 12 - 14 i Hovsjöhallen. Sporta med KU.
Söndag 1 Advent 9.30 Familjemässa och söndagsskola, Tveta kyrkokör

Domssöndagen i Hovsjö kyrka Matt. 25: 31-46

Domsöndagen ställer frågan om tro eller gärningar. Vad gäller inför evigheten?
Det kommer en yttersta dag då allt skall bli uppenbart som här har varit dolt.

Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Basarförberedelser, Julbasaren, Familjemässa och Söndagsskola, Vi Kvinnor

Onsdag 21 november 11.15 - 13.00 Sopplunch med massor av gott tilltugg
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom "Finns frälsning i andra religioner?" Gustav Hafström

Söndagen före Domssöndagen Matt.25: 1-13

Om vaksamhet och väntan handlar det om idag.

Vi Kvinnor, Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Sporta med KU, Familjemässa och Söndagsskola

Tisdag den 13 november 18.00 Vi Kvinnor "New Age och annan nyandlighet, Margareta Bengtsson
Onsdag 11.15 - 13.00 Sopplunch
Torsdag 18 Kyrkans Ungdom
Lördag 12 - 14 Sporta med KU

24 söndagen efter Trefaldighet Matt.24:1-14

”Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår” skriver aposteln i 2 Tim. 3: 1 Om den yttersta tiden hör vi om idag.

Prenumerera på innehåll