Vi Kvinnor, Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Hovsjöhallen, Familjemässa och Söndagsskola

Händer i veckan:
Idag tisdag 20 februari 18.00 Vi Kvinnor Bibelsamtal med Margareta Bengtsson, lotterier och annat trevligt
Onsdag 11.15 - 13.00 Sopplunch med massor av extra gott

1 söndagen i fastan Matt. 4: 1-11

Efter sitt dop, blev Jesus, av Anden förd ut i öknen. Vi vet inte var, men i öknen mellan Jerusalem och Jordan finns berget Quarantania, det s.k. 40-dagarsberget.

Askonsdagsmässa, Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Forum Hovsjö, Familjemässa, Söndagsskola, Vi Kvinnor

Onsdagen den 14 februari klockan 8.45 Askonsdagsmässa i Hovsjö Kyrka
Onsdag 11.15 - 13.00 Sopplunch med massor av gott
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdoms Årsmöte samt Undervisning, lovsång och bön

Fastlagssöndagen Luk.18: 31 – 43

Så börjar vandringen. Upp till Jerusalem, dödens och uppståndelsens plats.
Bakom oss är förfastan. Framför väntar 40 dagars fasta, I nära sju veckor.

Ärtsoppa, Förbönsmässa, Sporta med KU, Familjemässa och söndagsskola, Vi Kvinnor

Onsdag 31 januari 11.15 - 13.00 Sopplunch med massor av gott
torsdag 1 februari klockan 18.30 Förbönsmässa i Taizé och lovsångston
Lördag 3 februari 12.00 - 14.00 Sporta med KU i Hovsjöhallen

Septuagesima Matt 20:1-16

Trettondedagstiden är nu bakom oss. Det blev bara tre söndagar i år.
Blickarna vänds nu från krubban i Betlehem mot korset på Golgata.

Vi Kvinnor startar, Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Familjemässa och Söndagsskola, Böneveckans avslutning

tisdag till fredag klockan 12 Ekumenisk bön i Internationella kyrkan Cederströmsgatan 9 Söndag klockan 16 Avslutningsgudstjänst.
I Hovsjö kyrka:

3 sönd efter Trettondedagen Matt. 8: 5-13

Jesus älskar alla barnen så sjungs i en känd barnsång. Och barn behöver också lära känna Jesus kan vi tillägga.

Diakonmottagande, Kyrkans Ungdom, Sporta med KU, Familjemässa och söndagsskola, Ekumeniska Böneveckan,Terminsstart för Vi Kvinnor

Torsdag den 18 januari klockan 10 i Strängnäs Domkyrka mottages diakon Nina Bengtsson. Ora con nobis.

2 sönd efter Trettondedagen Joh.2 : 1-11

Trettondedagstidens söndagar handlar om att Gud visar sin Härlighet och ära. ”Kavod” på hebr, ”Doxa” på grek. och Gloria på latin.

Prenumerera på innehåll