Kristi Himmelsfärds dag 19 2 årg Luk. 24: 49 – 53

”Herren har smort mig till att predika glädjens budskap” Jes. 61: 1
Orden föregår dagens GT text. De stämmer in på vår Herre.

Festhögmässa i Hovsjö, sopplunch, Högmässa i Tveta, nästa Familjemässa och söndagsskola i Hovsjö kyrka

I söndags Bönsöndagen var en fin dag i Hovsjö kyrka. Mycket glädje och tårar, tacksamhet till Herren för trofast vänskap och gemenskap mellan unga och gamla.

Bönsöndagen 19 2 årg. Luk. 11

Idag är ämnet bön.
Dagens GT-text är från profeten Jeremia. Han levde på 500 talet före Jesu födelse. Efter lång tid av avfall och otro mot Herren kom olyckan.

Sopplunch, Bibelsamtal,Kyrkans Ungdoms sommarfest, Familjemässa och söndagsskola

Onsdag den 22 maj 11.15 - 13.00 Sopplunch
Torsdag 10.00 Bibelsamtal
Fredag 18.00 Kyrkans Ungdoms sommarfest i prästgården
Söndag Bönsöndagen, 9.30 Familjemässa med konfirmation och Söndagsskola

5 söndagen i Påsktiden 19 Joh 15:10-17

Innan något kan växa så måste det ha blivit till. Det gäller för allt i skapelsen. Även det andliga.

Bibelhelg för KU,Familjemässa och söndagsskola, sopplunch, Bibelsamta,, Sommarfest i Prästgården, Sporta med KU, Familjemässa och Söndagsskola

Fredag 17 maj klockan 18 avfärd till Alphyddan för 32 deltagare på KU: s Bibelhelg! Be om ett läger där Jesus får tala med många av oss.
Söndag 19 maj Familjemässa och Söndagsskola

4 söndagen i påsktiden Joh 14: 1-14

Söndagens latinska namn i Evangelieboken är ”Jubilate”. Jubel och glädje alltså. Nu vänder vi blicken från Påskdagens jubel till Kristi Himmelsfärd. Blicken får gå mot Himmelen.

Vi Kvinnor, Sopplunch, Bibelsamling, Kyrkans Ungdom, Sporta med KU, Familjemässa och Söndagsskola

Tisdag 7 maj klockan 18 Vi Kvinnors våravslutning på Ragnhildsborgsvägen 81
Onsdag 8 maj 11.15 - 13.00 Sopplunch Fisksoppa Menton med massor av nyttigt och onyttigt gott
Torsdag 10.00 Bibelsamling

2 söndagen i påsktiden Joh. 21

En vecka har gått sen de omtumlande händelserna: Kvinnorna som berättade om den tomma graven, Petrus och Johannes som sprang dit, som såg och trodde.

Sopplunch, KBibelsamtal, KU, Sporta med KU, Familjemässa och söndagsskola

Onsdag 24 april 11.15 - 13.00 Sopplunch med mycket gott och närande
Torsdag 10.00 Bibelsamtal
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom " Klä dig rätt" Henrik Lindvall

Prenumerera på innehåll