Sopplunch, Bibelsamtal, Kyrkans Ungdom, Sporta med KU, Forum Hovsjö, Familjemässa söndagsskola och Musikgudstjänst

Onsdag den 13 februari 11.15 - 13.00 Sopplunch med massor av gott
Torsdag 10.00 Bibelsamtal med diakon Eva Johansson
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom, Årsmöte och bön

5 söndagen efter Trettonde dag jul Mark. 9: 38 – 41

De sista söndagarna under Trettondedagstiden handlar som de sista söndagarna under Trefaldighetstiden om allvaret inför evigheten. Dagens ämne är ” Sådd och skörd”.

Sopplunch, Förbönsmässa och KU, Sporta med KU Sammanlyst Högmässa, Nästa Familjemässa och söndagsskola i Hovsjö

Onsdag den 30 januari klockan 11.15 - 13.00 Sopplunch med mycket extra
Torsdag Klockan 18.30 Förbönsmässa i Taizé och lovsångston

2 s e Trettondedagen Joh.4: 5 - 26

Om vatten hör vi idag om. Sista somrarna har vi påmints om vattenbrist och vikten av att spara på dropparna. Det som människor söderut alltid levt med.

Högmässa i Tveta,Sopplunch, Kyrkans Ungdom, mässa, Familjemässa med Söndagsskola, Julspel och Julfest

Söndag den 6 januari Trettonde dag Jul klockan 11.00 i Tveta kyrka Högmässa med Mikael Nyhlén och Tveta kyrkokör, gratis kyrktaxi från Södertälje ring 0855030000

Nyårsdagen 2019

Nyårsdagen 2 årg. 2019 Tveta Ev Luk: 6-9

I Jesu namn, så lyder ämnet för Nyårsdagen.

Familjemässa och Söndagsskola

Söndag den 30 december klockan 9.30 Familjemässa och söndagsskola Välkomna Stellan

Julkrubbegudstjänst i Hovsjö 18 Luk. 2: 1- 20

121: 1-3

Det Heliga Landet har varit viktigt för människor i alla tider. Idag känner vi orterna Betlehem och Jerusalem som platser där vi ofta hör om motsättningar.

Sporta med KU i Hovsjöhallen Högmässa sammanlyst till S:ta Ragnhilds kyrka, Nästa gudstjänst i Hovsjö kyrka blir på Julafton.

Lördag 22 december 12 - 14 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Söndag Ingen gudstjänst i Hovsjö kyrka
Måndag , julafton 9.30 Julkrubbegudstjänst i Hovsjö kyrka

3 söndagen i Advent Matt. 11: 12-19

Bana väg för Herren! Så lyder ämnet denna tredje adventssöndag.

Prenumerera på innehåll