Föreningen Hovsjö kyrkas vänner

Hovsjö kyrkas vänner är en självständig sammanslutning av dem som har sin församlingsgemenskap i Hovsjö kyrka och dess gudstjänstliv, inom Svenska kyrkan i Södertälje församling.

Syfte och mål med föreningen är enligt § 2 i stadgarna

  • att i tro på Jesus Kristus värna om gudstjänstliv och gemenskap i Hovsjö kyrka
  • att uppmuntra till kristet vardagsliv.
  • att inspirera medlem till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv.

Medlem kan den bli som bejakar föreningens mål i § 2.
Medlemskap är öppet för var och en som finner sin gemenskap och regelbundet deltar i Hovsjö kyrkas gudstjänstliv
Medlemskap fås genom ansökan till föreningens styrelse.
Till föreningen betalas årsavgift som bestäms av årsmötet.