Forum för Kristen tro

F O R U M FÖR KRISTEN TRO I HOVSJÖ KYRKA våren 2019

16 februari
"Mission i Albanien"
Klas Lindberg

16 mars
"Open Doors - i tjänst för världens förföljda kristna"
Helena Wingbrant

Samlingarna är i Hovsjö kyrka, på lördagar och tiden är klockan 14.00 till 15.30
i Kristus, Stellan