Forum för Kristen tro

F O R U M FÖR KRISTEN TRO I HOVSJÖ KYRKA våren 2018

17 februari
"Credo"
Teol.Doktor Folke T Olofsson

17 mars
"Varför kallas jag kristen"
Teol.Doktor Kjell Petersson

Samlingarna är i Hovsjö kyrka, på lördagar och tiden är klockan 14.00 till 15.30
i Kristus, Stellan