Forum för Kristen tro

F O R U M FÖR KRISTEN TRO I HOVSJÖ KYRKA hösten 2018

15 september
"Helgelse - vad är det?"
Ulf Sundblad

20 oktober
"Sanningen i en tid av Fake News"
Martin Helgesson

Samlingarna är i Hovsjö kyrka, på lördagar och tiden är klockan 14.00 till 15.30
i Kristus, Stellan